Boekingsvoorwaarden

1. Boekingsvoorwaarden

Wanneer je de gîte (vakantiewoning) boekt, verklaar je je akkoord met de onderstaande huurvoorwaarden. Gelieve ze daarom zorgvuldig door te nemen wanneer je wilt boeken.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de gîte die zich bevindt op Domaine l’Arpent te Saint-Loup-en-Comminges, Haute-Garonne, Frankrijk, en er kan er alleen maar van deze voorwaarden worden afgeweken indien de eigenaar voorafgaandelijk en schriftelijk er mee ingestemd heeft. Deze schriftelijke instemming wordt dan vermeld op de boekingsbevestiging.

2. Boeken

Boeken kan via het boekingsformulier op de website, telefonisch of via e-mail. Deze manieren van boeken zijn bindend. Met het vastleggen van een boekingopdracht worden de algemene voorwaarden van kracht.

Er zijn geen boekingskosten verbonden aan een boeking.

Boekingsopdracht en betalingen:

Elke boeking wordt door de eigenaar bevestigd door middel van een boekingsbevestiging per e-mail.

 • Binnen 5 dagen na ontvangst van deze boekingsbevestiging dient er een aanbetaling van 30% van de huursom (afgerond naar een rond getal) plaats te vinden.
 • Het restant van de huursom + een waarborg van € 200 dient uiterlijk 2 maanden voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.

Bij niet tijdige betaling van de aanbetaling en/of saldo van de huursom is de eigenaar gerechtigd de geboekte periode voor de verhuur van de gîte te annuleren. De annuleringsvoorwaarden zijn dan van kracht.

3. Annuleren

Bedenktijd: een boeking kun je zonder kosten binnen 3 dagen, gerekend vanaf de boekingsdatum, annuleren. Je dient dit schriftelijk per e-mail doen. Deze bedenktijd geldt niet voor boekingen binnen de 30 dagen voor aanvang van de huurperiode.

Bij annulering na deze 3 dagen of boekingen binnen de 30 dagen voor de huurperiode, zijn onderstaande annuleringsvoorwaarden van kracht.

Annulering door de huurder

Annuleringen dienen per e-mail aan de eigenaar te worden doorgegeven, daarna ontvang je een annuleringsbevestiging.

 • Bij annulering tot de 30ste dag voor aanvang van je verblijf bedragen de annuleringskosten de aanbetaling van de huursom.
 • Bij annulering tussen de 30ste dag en de 14de dag voor aanvang van je verblijf bedragen de annuleringskosten 50% van de huursom.
 • Bij annulering na de 14de dag voor de aanvang van je verblijf bedragen de annuleringskosten 75% van de huursom.
 • Vanaf 48 uur voor aankomst bedragen de annuleringskosten 100% van de huursom

Wij raden huurders aan om altijd een aangepaste annuleringsverzekering af te sluiten.

Annulering door de verhuurder

Indien omstandigheden of overmacht de eigenaar dwingen tot annulering, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en de eigenaar zal het reeds betaalde bedrag terugstorten. De huurder heeft geen ander recht dan het terugvorderen van het betaald bedrag.

Annulering door Covid-19  

 • Indien de Franse overheid beslist dat gîtes/vakantiewoningen gesloten moeten worden of dat reizen binnen of naar Frankrijk niet toegestaan is (code rood) op het moment van check-in, dan kan het verblijf kosteloos verplaatst worden binnen de beschikbare periodes (tot 1,5 jaar na de boekingsdatum) en dat voor een gelijke waarde of is een terugbetaling mogelijk van hetgeen reeds door gast werd betaald.
 • Opgelet: indien een boeking gemaakt wordt die in strijd is met de op dat moment geldende maatregelen, dan kunnen deze later niet ingeroepen worden om de boeking te annuleren.
 • Indien door reisrestricties in het land van herkomst van de gast op het moment van de check-in niet naar Frankrijk kan worden gereisd, dan gelden de gewone annuleringsvoorwaarden (zie hierboven).
 • Indien het verblijf geannuleerd moet worden door een Covid-19 besmetting of quarantaine, valt dit niet onder deze speciale omstandigheden en gelden de normale voorwaarden (zie hierboven).  De reiziger kan zich hiervoor wel laten indekken door een reisannuleringsverzekering.
 • Indien er geannuleerd wordt omwille van andere redenen, dan gelden de gewone annuleringsvoorwaarden (zie hierboven).

4. Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van de huurder

De huurders zijn verantwoordelijk voor het naleven van alle op dat moment geldende coronamaatregelen.

De gîte dient door de huurder, zijn medehuurders of zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving.

De hoofdhuurder is aansprakelijk voor schade die door hem/haar, door medehuurders of door eventuele bezoekers worden veroorzaakt, ook wanneer deze na zijn/haar vertrek geconstateerd worden. Wanneer schade na vertrek van de hoofdhuurder wordt geconstateerd, zal deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de eigenaar.

De huurder dient ervoor te zorgen dat hij, zijn medehuurders of zijn bezoekers geen lawaaioverlast veroorzaakt aan de omwonenden.

Het is verboden de gîte te gebruiken om feesten, fuifen of vrijgezellenavonden te organiseren. Bij inbreuk wordt de huurperiode verbroken zonder dat de huurder enig recht heeft op terugvordering van de resterende huur.

Bij het (dagelijks) verlaten van de gîte: gelieve bij ieder vertrek alle lichten uit te doen en alle ramen en deuren te sluiten.

Het is niet toegestaan om een vuurtje te maken in de tuin.

Roken: De gîte en alle andere gebouwen op Domaine l’Arpent zijn rookvrij. Het is daarom verboden te roken in de gîte, alsmede in de andere gebouwen op Domaine l’Arpent.

Het is eveneens niet toegestaan om een supersmoker, e-sigaret of dergelijke vervanging voor sigaretten in de gîte en in de andere gebouwen op het terrein te gebruiken.

Op de terrassen buiten mag gerookt worden.

Wanneer u de regels van het rookverbod niet respecteert en rookt in de gîte of in de andere gebouwen op het terrein, zal direct een boete van € 200 voor extra schoonmaakkosten aan u in rekening gebracht worden.

Bij een interventie door de brandweer als gevolg hiervan, zullen de kosten op de huurder verhaald worden.

Aansprakelijkheidsverzekering

De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een aansprakelijkheidsverzekering.

De huurder wordt er op gewezen er goed aan te doen zijn wettelijke aansprakelijkheid, in geval van de door hem veroorzaakte brand van de betrokken gîte, de herenboerderij of bijgebouwen te verzekeren. Gelieve dit te checken bij je verzekeringsagent.

De (hoofd)boeker is aansprakelijk voor schade die door hem/haar, door medehuurders of
door eventuele bezoekers worden veroorzaakt, ook wanneer deze na zijn/haar vertrek
geconstateerd worden.
De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een
aansprakelijkheidsverzekering.

Aansprakelijkheid van de verhuurder

De eigenaar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook berokkend aan huurders van de gîte.

De prijzen en kosten vermeld op de boekingsbevestiging zijn van toepassing.

Het kan gebeuren dat er in de buurt van je gîte wordt gewerkt. Wij denken bijvoorbeeld aan landbouwactiviteiten, wegwerkzaamheden, bouwactiviteiten of anderszins. Wij kunnen voor eventuele geluidsoverlast geen verantwoordelijkheid aanvaarden.

De eigenaar is niet steeds ter plaatse aanwezig, maar wel (telefonisch) bereikbaar tijdens kantooruren.

Op al de boekingsovereenkomsten en daarop aansluitend gemaakte afspraken is het Nederlandse recht van toepassing.

5. Maximaal aantal personen / Extra personen

In de gîte mogen maximaal 2 personen verblijven. Dit aantal mag niet overschreden worden, tenzij dit door de verhuurder schriftelijk wordt bevestigd.

Bij een niet-volledige bezetting is een extra persoon welkom, mits voorafgaand overleg. Extra personen die buiten medeweten van de verhuurder komen logeren, zijn niet toegestaan.

Extra personen die een dag verblijven en gebruik maken van de faciliteiten (zwembad, douches, enzovoorts) zijn niét toegalaten.

Onderverhuren is niet toegestaan.

6. Aankomst- en vertrektijden

Gelieve de aankomst en vertrekuren strikt te respecteren. Wij als verhuurders, net als jullie wellicht, vinden het prettig om in een nette gîte aan te komen en te verblijven. Daarom dient er voldoende tijd zijn voor een goede schoonmaak tussen het vertrek van vorige gasten en de aankomst van de nieuwe gasten.

Indien je aankomstuur afwijkt van 17:00 uur vragen wij om ons tijdig op de hoogte te stellen.

Aankomstuur: de gîte staat op de dag van aankomst vanaf 17:00 uur ter beschikking.

Vertrekuur: elke vrijdag of maandag tot 10.00 uur.

Een verlengd verblijf is eventueel mogelijk mits beschikbaarheid en mits overleg.

Een late check-out is eventueel mogelijk mits beschikbaarheid en mits overleg.

7. Zwembad gebruik

Het zwembad bevindt zich aan de zuidzijde van het terrein en wordt gedeeld met de eigenaren van Domaine l’Arpent.

Het zwembad is geopend van medio april tot medio oktober, afhankelijk van het weer. Bij regenachtig weer wordt het rolluik gesloten om de waterkwaliteit te garanderen.

Het gebruik van het zwembad is inbegrepen in de huurprijs en er worden geen externe gasten toegelaten.

Zwemmen is geheel op eigen risico van de gasten. Domaine l’Arpent is niet verantwoordelijk voor ongevallen, van welke aard ook. 

Het zwembad is over de hele lengte circa 1.50m diep en daarom niet geschikt voor personen die niet (goed) kunnen zwemmen.
Het is verboden te duiken in het zwembad.

Het waterniveau wordt door de eigenaar aangevuld indien nodig.

Het is niet toegestaan om glaswerk en glazen flessen aan het terras rond het zwembad of in het zwembad te gebruiken vanwege de veiligheid. Er mag ook niet gegeten worden ín het zwembad in verband met de hygiëne.

Het rolluik van het zwembad wordt uitsluitend door de eigenaren geopend en gesloten. Er mag nooit manueel aan geduwd of getrokken worden. Toegang tot de technische ruimte  is strikt verboden.

De gasten dienen de ruimte rond het zwembad en het terras in een propere staat achterlaten.

Stel je gebreken aan het zwembad vast die jouw veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen of twijfel je aan de veilige staat van de installatie, meld dit dan meteen en ga niet in het zwembad.

Mocht er onverhoopt iets stuk zijn of heb je als gast onverhoopt iets stuk gemaakt, laat het ons dan direct weten. Dan proberen we samen tot een oplossing te komen.

8. Einde van het verblijf

De gehuurde gîte dient altijd netjes te worden achtergelaten na afloop van jouw verblijf.

Dit houdt in: de gîte en het terras volledig opruimen, alles terug op zijn plaats te zetten, vuilnisbakken legen, het aanrecht opruimen, de koelkasten en diepvriezer leegmaken, de afwas doen c.q. de vaatwasser aanzetten en de schone vaat in de kast te zetten. Ook de BBQ moet schoon achtergelaten worden. Het linnengoed van de bedden en de badkamers moet in de  wasmand(en) gestopt te worden en klaargezet in de tussenruimte. De gîte dient netjes (bezemschoon) achtergelaten te worden.

Indien de gîte en/of tuin in zo’n dergelijke staat verkeert dat deze niet kan worden schoongemaakt en gereedgemaakt binnen de vooropgezette schoonmaakuren, dan heeft de eigenaar het recht extra schoonmaakuren in rekening te brengen ad €50,00/uur.

9. Huisvuil sorteren

Het huisvuil dient gesorteerd te worden. Op de aangegeven plaats(en) vindt de huurder een sorteerstation.

10. Linnengoed

Bij het in gebruik nemen van de gîte zijn de bedden steeds opgemaakt. Het badlinnen dient
enkel voor gebruik in de badkamer, niet aan het zwembad.

Voor bij het zwembad zijn speciale badlakens beschikbaar.

Tijdens je verblijf nemen wij het wassen en drogen van gebruikte handdoeken/badlakens voor onze rekening. Deze kun je deponeren in de speciale wasmanden.

Bij het einde van het verblijf verzamelt de huurder het gebruikte bed- en badlinnen in de voorziene wasmand(en).

11. Waarborg

De waarborg dient om eventuele ongelukjes of beschadiging te vergoeden.

Klachten in verband met bestaande schade worden aanvaard tot 6 uur na je aankomst. Deze dient men direct te melden bij de eigenaar.

De controle van de gîte gebeurt bij het schoonmaken. Het is dus bij het schoonmaken dat wij als verhuurders schade, verlies of breuk kunnen vaststellen. Wanneer alles in goede orde is achtergelaten en geen schade of breuk is geconstateerd, dan wordt de waarborgsom binnen 5 dagen na verblijf geretourneerd. Gaat de schade het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling over te maken binnen de week na berichtgeving.

Een conflict over de eventuele schade is een conflict tussen eigenaar en de huurder. De eigenaar beslist over de waarborg.

Meld ongelukjes spontaan. Bij een ongeluk(je) neem je direct contact op met de eigenaar. Zo kunnen de dingen opgehelderd worden en kan er een oplossing gezocht worden die beide partijen kunnen aanvaarden.

Deze voorwaarden werden het laatst aangepast op 20-1-2022.


Wij wensen je een aangenaam en ontspannen verblijf toe in Domaine l’Arpent!

Gegevens eigenaar/verhuurder:

Domaine l’Arpent
Philip & Liana van de Vendel
31350 Saint-Loup-en-Comminges
Haute-Garonne
Frankrijk